Wettelijke kennisgeving

EEN BESTELLING PLAATSEN

 • Vind het product of de producten die u zoekt op de Thor Athletics-website
 • Selecteer de gewenste maat en druk op 'In winkelwagen'
 • Zodra u alle benodigde artikelen aan uw winkelmandje heeft toegevoegd, selecteert u de afrekenoptie
 • U wordt gevraagd om uw verzend- en factuurgegevens in te voeren
 • Controleer uw bestelling om ervoor te zorgen dat alle artikelen en details correct zijn
 • Druk op 'Bestelling plaatsen'
 • U ontvangt dan een orderbevestiging per e-mail op het e-mailadres dat u tijdens het bestellen heeft opgegeven

In het onwaarschijnlijke geval dat we uw bestelling om welke reden dan ook niet kunnen uitvoeren, wordt er een e-mail gestuurd naar het adres dat u hebt opgegeven toen u de bestelling plaatste, met een uitleg van het probleem dat zich mogelijk heeft voorgedaan.

Vergeet niet uw winkelmandje en bezorginformatie te controleren om er zeker van te zijn dat uw bestelling correct is voordat u op de knop 'Plaats uw bestelling' drukt, aangezien we uw bestelling mogelijk niet meer kunnen wijzigen nadat deze is verzonden.

Thor Athletics behoudt zich het recht voor om de uitvoering van uw bestelling van alle bestellingen op de Thor Athletics-website te weigeren of te annuleren. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uw bestelling om een van de volgende redenen niet te accepteren:

 • Het product is niet beschikbaar/op voorraad
 • Uw factuurgegevens zijn niet correct of niet verifieerbaar
 • Uw bestelling wordt verdacht van frauduleuze activiteiten
 • We konden niet bezorgen op het door u opgegeven adres
 • Overmacht
 • In het geval van spelfouten, prijzen of andere fouten of vergissingen in de website-informatie

GEGEVENS CONTROLEREN

We kunnen uw gegevens controleren voordat we uw bestelling verzenden. Deze controles kunnen bestaan uit het verifiëren van uw adres en betalingsgegevens die aan uw bestelling zijn gekoppeld. Alle bestellingen die onder frauduleuze voorwendselen zijn gedaan, zullen worden gevolgd door een onderzoek.

GEBRUIKERSINHOUD

Wanneer u suggesties, ideeën, vragen, feedback, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, video's, berichten of andere informatie verzendt, uploadt, post, e-mailt, deelt, verspreidt, reproduceert of anderszins beschikbaar stelt materiaal ("Gebruikersinhoud") op de Site, bent u volledig verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikersinhoud. U verleent ons hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om te gebruiken, kopiëren, in licentie geven, in sublicentie te geven, aan te passen, te verspreiden, weer te geven, openbaar uit te voeren, te reproduceren, te verzenden, te wijzigen, te bewerken en anderszins dergelijke Gebruikersinhoud over de hele wereld exploiteren, in alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie, distributie en marketing van producten.

U verklaart en garandeert dat u de rechten op uw gebruikersinhoud bezit of anderszins beheert. U stemt ermee in om niet deel te nemen aan of anderen te helpen of aan te moedigen om deel te nemen aan het verzenden, uploaden, posten, e-mailen, delen, verspreiden, reproduceren of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud die (a) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig is , lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk; (b) u heeft geen recht om beschikbaar te stellen onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan u weet dat het vals, frauduleus, onnauwkeurig of misleidend is; (d) u werd gecompenseerd voor of enige tegenprestatie verleend door een derde partij; of (e) inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van een partij.

Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van Gebruikersinhoud, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de Gebruikersinhoud. We onderschrijven of controleren de gebruikersinhoud die op de site wordt verzonden of geplaatst niet en daarom kunnen we de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de gebruikersinhoud niet garanderen. U begrijpt dat u door het gebruik van de site kunt worden blootgesteld aan gebruikersinhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend voor u is. In geen geval zijn wij op enigerlei wijze aansprakelijk voor gebruikersinhoud, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in gebruikersinhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die door u wordt geleden als gevolg van het gebruik van een gebruiker. Inhoud verzonden, geüpload, gepost, per e-mail verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Site. U doet hierbij afstand van alle rechten op claims tegen ons wegens vermeende of feitelijke inbreuken op eigendomsrechten, rechten op privacy en publiciteit, morele rechten en toeschrijvingsrechten in verband met Gebruikersinhoud.

U erkent dat we het recht hebben (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken te weigeren om gebruikersinhoud te plaatsen of te verwijderen en we behouden ons het recht voor om gebruikersinhoud te wijzigen, inkorten of verwijderen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande of enige andere bepaling van deze Algemene voorwaarden te beperken, hebben we het recht om gebruikersinhoud te verwijderen die deze Algemene voorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is en behouden we ons het recht voor om service te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving voor gebruikers die deze Algemene voorwaarden schenden of de rechten van anderen schenden.

VERWIJDERING VAN GEBRUIKERSINHOUD

Als u uw gebruikersinhoud op onze website of in verband met onze mobiele applicaties wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via e-mail op support@thor-athletics.com en neem de volgende informatie op in uw verwijderingsverzoek:voornaam, gebruikersnaam/schermnaam (indien van toepassing), e-mailadres dat is gekoppeld aan onze website en/of mobiele applicaties, uw reden voor het verwijderen van de plaatsing en de datum (s) van de plaatsing (en) die u wilt verwijderen (als u die heeft). We kunnen uw verwijderingsverzoek mogelijk niet verwerken als u dergelijke informatie niet aan ons kunt verstrekken. Het kan tot 10 werkdagen duren voordat uw verwijderingsverzoek is verwerkt.

PRIJZEN/VALUTA

De productprijzen die op de website worden weergegeven, zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) (indien van toepassing). Verzendkosten worden per bestelling berekend. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar uw bestelling wordt afgeleverd.

PRIJZEN KUNNEN VERSCHILLEN IN DE WINKELS.

Er kunnen omrekeningskoersen van toepassing zijn.

PRIJSWIJZIGINGEN

Thor Athletics behoudt zich het recht voor om de prijs van een product op elk moment te wijzigen zonder enige waarschuwing vooraf. Alle bestellingen die vóór deze wijziging zijn geplaatst, kunnen niet worden aangepast aan de herziene prijs.

VERZENDING EN BEZORGING

Thor Athletics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor pakketten die zijn vertraagd door redenen buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot het volgende:

Douane, dienststakingen, onlusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, weer, natuurrampen, brand, epidemieën of uitval van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

DOUANE

Landen in de Europese Unie kunnen onderworpen zijn aan extra te betalen rechten.

Als ontvanger bent u aansprakelijk voor alle invoerrechten, douane- en lokale verkoopbelastingen die worden geheven door het land waarin u woont; betaling hiervan is noodzakelijk om uw bestelling bij aankomst vrij te geven bij de douane.

De uiteindelijke waarde van uw bestelling is exclusief eventuele extra kosten. De vervoerder zal u voorafgaand aan de levering informeren over de aanvullende taken.

Als u weigert de rechten te betalen om uw bestelling vrij te geven, wordt de bestelling vervolgens teruggestuurd naar het magazijn van Thor Athletics en terugbetaald. Er kunnen verzend- en administratiekosten worden afgetrokken van uw terugbetaling.

Volgens de wet is Thor Athletics verplicht om het juiste bedrag te vermelden dat is betaald voor elk uitgaand internationaal pakket. Elk verzoek om deze informatie te wijzigen wordt afgewezen.

KORTINGSCODES

Per bestelling kan slechts één kortingscode worden gebruikt.

Thor Athletics behoudt zich het recht voor om het gebruik van een kortingscode zonder verdere discussie te weigeren of te annuleren.

Het gebruik van kortingscodes is afhankelijk van de voorraad.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Thor Athletics bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door copyrightwetten.

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de Thor Athletic-website te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u:het materiaal niet wijzigen of kopiëren, het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); proberen om software op de Thor Athletics-website te decompileren of reverse-engineeren; verwijder copyright of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal; of draag de materialen over aan een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Thor Athletics worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.